از سوی یک نشریه غربی ارائه شد؛

یک نشریه آمریکایی در تحقیقی به ارائه 35 قدرت اول نظامی جهان پرداخته است.

با 35 قدرت نظامی جهان آشنا شوید/جدول

به گزارش گلستان24 یک رسانه آمریکایی در گزارشی به ارائه قدرتمندترین ارتش های جهان بر مبنای آمارهای گردآوری شده اشاره کرده است.

توانایی ارتش در حوزه های هوایی، دریایی، زمینی، پدافند، هسته ای و... مد نظر این پژوهش قرار گرفته است. جدول فوق حاوی میزان توانایی نظامی این 35 کشور بر اساس رده بندی آن ها می باشد.

ارسال نظر

آخرین اخبار