پنبه کاران گلستانی تا کنون از مزارع خود بیست و یک هزار و هشتصد تن محصول برداشت کردند.

برداشت بیست و یک هزار تن پنبه از مزارع گلستان

به گزارش گلستان 24، رئیس اداره پنبه و دانه های روغنی جهاد کشاورزی استان با بیان این که تا کنون برداشت از سطح نود و پنج درصد مزارع زیر کشت پنبه انجام شده است اضافه کرد، کشاورزان وش های برداشت شده را توافقی، هر کیلو گرم بین دوهزار و دویست تا دو هزار و ششصد تومان به نه کارخانه پنبه پاک کنی فعال در استان فروختند.

28339160849612736016

سهرابی همچنین گفت امسال صاحبان دوازده هزار و هفتصد هکتار از مزارع کشاورزی استان در مزارع خود پنبه کاشتند.

وی همچنین از تولید پانزده هزار کیسه بذر پنبه گواهی شده برای سال زراعی آینده خبر داده است.

ارسال نظر

آخرین اخبار