مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب شرکت آبفا گلستان :

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب شرکت آبفا گلستان گفت: کیفیت آب تانکرهای سیار به طور مداوم رصد می شود.

کیفیت آب تانکرهای سیار رصد می شود

به گزارش خبرنگار گلستان24، فاطمه سادات حجازی نژاد، با بیان اینکه در پی اخبار منتشره در خصوص آلودگی میکروبی آب توزیعی با تانکر سیار در محل بیمارستان صیاد، اظهار کرد: میزان کلر آزاد باقیمانده کلیه تانکرهایی که در شرایط اضطراری پیش رو در سطح شهر تردد دارند، در محل آبگیری از تاسیسات آبرسانی، کنترل می شود به گونه ای که مقدار کلر آزاد در محل توزیع 1- 8 / 0 میلی گرم بوده است.

وی افزود: علاوه بر همکاران این شرکت، توسط کارشناس بهداشت محیط بیمارستان نیز پایش و مورد تایید قرار گرفته است. همچنین در زمان تخلیه آب هر یک از تانکرها به مخزن بیمارستان، همزمان نمونه میکروبی مشترک هم توسط کارشناسان این شرکت و بیمارستان اخذ می شود که تاکنون نتایج کلیه نمونه های مشترک اخذ شده از تانکرها پاک و عاری از آلودگی می باشد.

حجازی نژاد گفت: مقداری پرکلرین نیز در اختیار نماینده بیمارستان صیاد قرار داده شده که در صورت لزوم مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته وی ، این شرکت به منظور کنترل حداکثری و پایش مستمر کیفیت آب توزیعی، دو تن از کارشناسان بهداشت خود را به معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان معرفی و در محل بیمارستانهای صیاد و (5) آذر مستقر کرده است. 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار