فرماندار کلاله خبر داد

فرماندار کلاله گفت: بیش از هزار هکتار از اراضی شیبدار کلاله به باغات تبدیل می شود.

تبدیل بیش از هزار هکتار از اراضی شیبدار کلاله به باغات

به گزارش خبرنگار گلستان 24، ابراهیمی تودرواری که بهمراه رییس جهاد کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان از روند اجرای تبدیل ارضی شیبدار به باغات بازید کرده است، اظهار کرد: ۱۳ هزار هکتار عرصه شیبدار زراعی در سطح شهرستان  وجود دارد که تاکنون هزار و ۶۳۲ هکتار آن تبدیل به باغات مثمر شده است.

وی افزود: برنامه ریزی لازم انجام شده که در سال جاری؛ حدود ۹۵۰ هکتار عرصه های ملی و مستثنیات کلاله به باغات و گیاهان دارویی تبدیل گردد.

رییس جهاد کشاورزی نیز به اهداف این طرح اشاره کرد و گفت:طرح تبدیل اراضی شیبدار به باغات علاوه بر افزایش درآمد بهره برداران؛ باعث جلوگیری از فرسایش خاک خواهد شد.

علیزاده افزود: کشاورزانی که در این طرح شرکت نمایند از بسته حمایتی ویژه جهاد کشاورزی که شامل تامین نهال های مثمر و..می شود؛بهره مند خواهند شد.

 

 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار