فرصت سه روزه به بهره برداران بخش کشاورزی که تا کنون سرشماری نشده اند.

کشاورزانی که سرشماری عمومی نشده اند سه روز فرصت دارند!

به گزارش گلستان 24، مدیر کل اطلاعات و برنامه ریزی استانداری گفت: به خانوار های بهره بردار ساکن و غیر ساکنی که تا کنون سرشماری عمومی کشاورزی نشده اند، سه روز فرصت داده شده است.

81310772-5948060

 

وی افزود بهره برداران در این فرصت با مراجعه به ستاد های سر شماری کشاورزی شهرستان ها واقع در فرمانداری یا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانی که در آن شهرستان فعالیت کشاورزی دارند نسبت به ارائه اطلاعات سرشماری اقدام نمایند.

شماره تلفن های  32480046   و  32480047  دو خط آمار و اطلاعات استانداری گلستان هم آماده پاسخگویی به مردم عزیز است.

ارسال نظر

آخرین اخبار