مدیرکل شیلات گلستان گفت:سهم دولت در بیمه مبادی تولید بچه ماهی سردابی ۷۵ درصد و در میگوی پرورشی ۷۰ درصد افزایش یافت.

افزایش سهم دولت در بیمه مبادی تولید آبزیان

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری گلستان 24، سیدجواد قدس علوی مدیرکل شیلات گلستان گفت: بنا بر مصوبه کمیسیون عالی مدیریت بهره برداری ذخائر آبزیان آب‌های داخلی و مدیریت آبزی پروری در سال جاری، این صندوق برای حمایت‌های بیشتر از تولیدکنندگان، سهم دولت در بیمه مبادی تولید بچه ماهی سردابی ۷۵درصد و در میگوی پرورشی ۷۰ درصد افزایش یافته و در سایر موارد بیمه بین ۵۰ تا ۷۰ درصد لحاظ شده است.

او افزود: به منظور ایجاد مطلوبیت در بیمه تکمیلی میگوی پرورشی، تخفیف ۳۰ درصدی در حق بیمه سهم بیمه گذار از سوی این صندوق در نظر گرفته شده است.

قدس علوی گفت: در حال حاضر بیمه اجباری آبزیان از مبادی تولید، با حمایت صندوق بیمه کشاورزی در مواردی از جمله، تخم چشم زده وارداتی و تولید داخل ماهیان سردابی، بچه ماهی سردابی از طریق واحد‌های تفریخ، لارو‌های تولیدی مراکز تکثیر میگو، بچه ماهی گرمابی به عنوان بیمه مزارع حد واسط، بیمه ماهی گرمابی انگشت قد از طریق مزارع حد واسط و بیمه بچه ماهی دریایی (سی بس وسی بریم) به عنوان نرسری ماهیان دریایی، عملیاتی شده و در حال اجرا است.

مدیرکل شیلات گلستان افزود: با توجه به نقش و اهمیت بیمه در جلوگیری از ضرر و

 

ارسال نظر

آخرین اخبار