معاون مهندسی و ساخت راه اداره کل راه و شهرسازی گلستان:

معاون مهندسی و ساخت راه اداره کل راه و شهرسازی گلستان گفت: تعریض و ایمن سازی جاده آق قلا به اینچه برون از نیازهای ضروری گلستان است .

تعریض و ایمن سازی محور آق قلا به ینچه برون نیاز ضروری استان است

به گزارش خبرنگار گلستان 24، نبی الله داوودی اظهار کرد: در سال های گذشته مدیران وقت استان تصمیم بر آن گرفتند تا مسیر ۵۵ کیلومتری آق قلا تا اینچه برون تعریض و به شکل مسیری چهار بانده تکمیل شود.

وی افزود : در این خصوص تا قبل از سال ۹۵ حدود ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شد تا اقدامات فنی مهندسی در این بخش تکمیل شود اما از همان سال تاکنون هیچ اعتباری برای این پروژه برای استان اختصاص نیافت.

داوودی همچنین با اشاره به تنگناهای مالی افزود : هم اکنون بهترین رویکرد برای این مسیر ، تعریض حداقل پنج متر به ۲ باند شمال و جنوبی این مسیر است.

وی افزود: برای این روش هم به ازای هر کیلومتر از این مسیر ۶۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است که برای کل مسیر باید مبلغی معادل سه هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شود و همچنین اگر عزم مدیران به چهار بانده کردن این مسیر است نیاز به پنج هزار و ۵۰۰ ریال اعتبار است

داووی گفت : این ارقام و اعداد مربوط به سال جاری است و هر سال این مبلغ افزایش خواهد یافت.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار