معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر:

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت : فاز اول پست برق ۴۰۰/۶۳مریم آباد گرگان سال آینده وارد مدار می شود و به توزیع برق گرگان کمک خواهد کرد.

فاز اول پست ۴۰۰/۶۳کیلوولت مریم آباد گرگان سال آینده وارد مدار می شود

به گزارش خبرنگار گلستان 24، غلامعلی رخشانی مهر در حاشیه بازدید از پست برق مریم آباد گرگان گفت : تاکنون ۱۴۰ میلیارد تومان جهت این پست برق هزینه شده که طی برآوردهای صورت گرفته جهت احداث این پست فوق توزیع ۱۷۰میلیارد تومان هزینه دارد.

نماینده ویژه وزیر نیرو در حوزه برق افزود: افزایش قیمت و عدم همکاری پیمانکار مربوطه جهت احداث ساختمان باعث شد تا سرعت این پروژه به کندی پیش رود.

رخشانی مهر اضافه کرد : با راه اندازی این پست برق ۱۴فیدر ۶۳کیلوولت تغذیه خواهد شد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار