فرماندار گرگان:

فرماندار گرگان گفت: نقش دهیاران در روستاها بسیار مهم و اساسی است چراکه وظایف و مسئولیت های بسیار زیادی بر عهده آنان می باشد، یکی از این وظایف مهم بحث اشتغال و سرمایه گذاری است که از مسائل مهم جامعه امروز به حساب می آید.

اشتغال و سرمایه گذاری یکی از وظایف مهم دهیاری ها است

به گزارش خبرنگار گلستان 24، محمد حمیدی در کارگاه آموزشی توانمندسازی دهیاری ها به مناسبت هفته گردشگری با موضوع " نقش دهیاری ها در توسعه گردشگری روستایی" اظهار کرد: نقش دهیاران در روستاها بسیار مهم و اساسی است چراکه وظایف و مسئولیت های بسیار زیادی بر عهده آنان می باشد، یکی از این وظایف مهم بحث اشتغال و سرمایه گذاری است که از مسائل مهم جامعه امروز به حساب می آید.

وی افزود: حرکت در مسیر توسعه گردشگری روستایی و توسعه صنایع دستی از معدود حوزه هایی است که می تواند با هزینه اندک آغازگر درآمدزایی برای یک خانواده و ایجاد اشتغال باشد.

 فرماندار گرگان با بیان اینکه یکی از مهم ترین وظایف دهیاران کشف دانش بومی که ریشه در تاریخ روستا دارد، گفت: با بزرگان روستا مشورت کنید، دانش های بومی را کشف کنید، آنها را گسترش داده و تقویت کنید و در مسیر توسعه این دانش بومی حرکت کنید.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار