رییس سازمان صنعت و معدن و تجارت گلستان:

رییس سازمان صنعت و معدن و تجارت گلستان گفت: پیش بینی می شود با سرعتی که دستگاه قضایی استان برای بازگشت این واحدهای تولیدی در پیش گرفته، مشکل بدهی بانکی صاحبان این واحدها با بانک های عامل ،هرچه زودتر حل خواهد شد.

دستگاه قضائی اقدامات مناسبی برای حل مشکل واحد های تولیدی انجام داده است

به گزارش خبرنگار گلستان 24، حسین طلوعیان اظهار کرد: در این راستا اقدام خوبی توسط دستگاه قضایی استان با فعال کردن کارگاه اقتصاد مقاومتی در مرکز استان و حتی گسترش آن به شهرستان ها به منظور سرعت دادن به رسیدگی در تعیین واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانک های عامل استان، آغاز شده است.

رییس کل دادگستری گلستان در نشست اخیر با حضور مدیران بانک های استان و صاحبان تعدادی از این واحدهای تولیدی، تاکید کرده است: تملک واحدهای تولیدی باید آخرین مرحله بانک ها برای وصول مطالبات باشد و اگر واحدی هم تملک شد، نباید تعطیل شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار