سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان گلستان گفت: پرونده تخلفاتی نگهداری غیر مجاز نهاده دامی در تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفت و فرد متخلف به پرداخت جزای نقدی و ضبط کالا محکوم شد.

متخلف  نگهدارنده  نهاده   دامی غیر مجاز نقره داغ شد

به گزارش گلستان 24، تقی حسام اظهار کرد: حسب گزارش اداره صنعت،معدن وتجارت کردکوی مبنی بر اینکه فردی مقدار250تن کنجاله سویا به ارزش بیش از ده میلیارد ریال را  خارج از ضوابط تعیینی دولت نگهداری میکند ودر سامانه جامع انبارها ثبت نکرده است  صورتجلسه ای تنظیم وبه اداره تعزیرات حکومتی ارسال  و موضوع  جهت رسیدگی به شعبه بدوی تخصصی  ارجاع گردید.

وی افزود: پس از احضار متهم و سیر مراحل قانونی واخذ استعلامات لازم از سازمان صمت،گمرکات و جهادکشاورزی ، با توجه به دفاعیات  بلا وجه  مشارالیه ، تخلف  انتسابی نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت محرز شد.

حسام افزود: با تجدید نظرخواهی سازمان صنعت،معدن وتجارت استان پرونده مجدد در شعبه تجدید نظر قاچاق کالا وارز  رسیدگی و علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به جزای نقدی  به پرداخت مبلغ ده میلیارد و یکصد و پنجاه  میلیون  ریال در حق دولت محکوم نمود.

عضو شورای قضائی استان افزود: هرگونه خرید،فروش ،حمل یا نگهداری نهاده های دامی ،کشاورزی وطیور یارانه ای به صورت تجاری و خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و با افراد متخلف طبق ضوابط قانونی برخورد می گردد.

وی ازهمه شهروندان استان درخواست گردند درصورت مشاهده هرگونه  تخلف در خصوص احتکار قاچاق وخرید وفروش بر خلاف ضوابط وعرضه خارج از شبکه ،گرانفروشی نهاده ها ی کشاورزی و ...موضوع را به صورت حضوری  یا  با  تلفن 135 ونیز سامانه اینترنتی135به  تعزیرات حکومتی یا با تلفن124به سازمان صنعت،معدن وتجارت گزارش نمایند

 

ارسال نظر

آخرین اخبار