مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان:

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: رواناب اندازه گیری شده در ایستگاه های شاخص رودخانه های استان نسبت به آمار دوره بلندمدت، بین ۸۶ درصد کاهش تا ۶ درصد کاهش داشته است.

لزوم صرفه جویی کشاورزان در مصرف آب/رواناب ها همچنان روند کاهشی دارند

به گزارش گلستان 24، سید محسن حسینی اظهارکرد: کاهش ذخیره آبخوان های گلستان حدود ۲۴۶ میلیون مترمکعب نسبت به وضعیت نرمال بوده و حدود ۲۰ درصد کاهش را نسبت به آمار دوره بلندمدت نشان می دهد ، که آبخوان های کم عمق حدود ۱۸۷ میلیون مترمکعب و آبخوان های عمیق حدود ۵۹ میلیون مترمکعب کاهش داشته است.

وی افزود: از اول مهر ۱۴۰۰ لغایت ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ بر مبنای ایستگاه های شرکت آب منطقه ای گلستان مقدار بارندگی تجمعی متوسط در استان ۳۲۸ میلی متر بوده که نسبت به آمار بلندمدت با ۳۴۵ میلی متر ، پنج درصد کاهش داشته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان در خصوص مقدار افزایش و کاهش بارش در هر حوضه آبریز افزود: بر این اساس در حوضه آبریز گرگانرود هفت درصد کاهش، در اترک سفلی هشت درصد کاهش، در قره سو ۱۰ درصد افزایش، در نکارود علیا هفت درصد کاهش و در خلیج گرگان ۱۱ درصد افزایش نسبت به بلندمدت اتفاق افتاده است.

حسینی گفت: متوسط دمای اندازه گیری شده طی این مدت ۱۱.۳ درجه سانتیگراد بوده که نسبت به آمار بلندمدت با ۱۰.۷ درجه سانتیگراد، ۰.۶ درجه افزایش را نشان می دهد.

وی افزود: رواناب اندازه گیری شده در ایستگاه های شاخص رودخانه های استان نسبت به آمار دوره بلندمدت، بین ۸۶ درصد کاهش تا ۶ درصد کاهش داشته است.

وی در خاتمه از کشاورزان وبهره برداران مجاز آب های زیرزمینی خواست ضمن خودداری از کشت برنج نهایت صرفه جویی را در استفاده از آب به عمل آورده و به جهت پیشگیری از خسارت به محصولات خود و دیگران حداقل 20 درصد از سطح کشت خود را کاهش دهند.

 حسینی همچنین از کشاورزان و بهره برداران مجاز آب های سطحی درخواست نمود که با توجه به کاهش شدید رواناب رودخانه ها نسبت به کاهش سطح کشت خود به میزان حداقل 50 درصد اقدام نمایند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار