مدیر حفاظت شرکت آب منطقه‌ای گلستان:

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت:کشت شالی به صورت غرقابی در زمین‌هایی که برای آبیاری از آب چاه استفاده می‌کنند ممنوع است.

ممنوعیت کشت شالی غرقابی با آب چاه

به گزارش گلستان 24، عبدالاحد باشقره، اظهار کرد: بر اساس مصوبه کارگروه سازگاری با کم آبی استان با توجه به تداوم شرایط خشکسالی در سال آبی جاری، کشت شالی به صورت غرقابی در زمین‌های که از آب چاه استفاده می‌کنند ممنوع شده است.

وی با هشدار خشکسالی گفت: با توجه به شرایط خشکسالی که از سال آبی گذشته آغاز شده است و کسری مخزن سفره‌های آب زیرزمینی، برای جلوگیری از وارد شدن صدمه به منابع آب و محصولات زراعی، کشاورزان از کشت محصولات پرآب طلب با استفاده از آب‌های زیرزمینی خودداری کنند.

باشقره هم چنین از کشاورزان خواست؛ در کشت آبی بهاره و تابستانه در زمین‌هایی که از آب چاه استفاده می‌کنند ۲۰ درصد سطح کشت خود را کاهش دهند.

وی افزود: بهره برداری از چاه‌های کشاورزی که پروانه بهره برداری آن‌ها تمدید نشده غیر مجاز است و برای خسارت به آب‌های زیر زمینی، باید خسارت دهند.

باشقره از چاه داران خواست؛ قبل از شروع بهره برداری از چاه‌ها پروانه بهره برداری خود را تمدید کنند.

وی افزود:کشاورزانی که با کشت محصولات پر آب طلب اقدام به بهره برداری از آب‌های زیرزمینی به بیش از سقف مندرج در پروانه‌های بهره برداری خود کنند نیز مشمول پرداخت خسارت به آب‌های زیرزمینی می‌شوند.

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای گلستان هم چنین از کشاورزانی که در زمین خود چاه غیر مجاز دارند خواست؛ از چاه فقط برای تامین آب زمین خود استفاده کنندو از تامین آب زمین‌های دیگر خودداری کنند.

باشقره هم چنین به کشاورزان توصیه کرد؛ برای استفاده بهینه از منابع آب سیستم‌های آبیاری تحت فشار را در زمین‌های خود فعال کنند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار