معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی گلستان:

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت : در سال جاری سه هزار هکتار از اراضی این استان برای کشت شالی به روش خشکه کاری در نظر گرفته شد.

۳ هزار هکتار کشت شالی به روش خشکه‌کاری در گلستان انجام می‌شود

به گزارش گلستان 24، محمدرضا عباسی اظهار کرد: سال زراعی قبل بهره برداران حوزه زراعی گلستان موفق شدند در سطح هزار و ۶۰۰ هکتار کشت خشکه کاری شالی ( برنج ) را با موفقیت انجام دهند.

وی ادامه داد: اجرای طرح خشکه کاری شالی در این استان از جمله طرح هایی است که از سوی کارشناسان مرکز تحقیقات ۱۰ سال قبل مطالعه آن انجام و طی چهار سال اخیر به بهره برداران معرفی و به مرحله اجرا درآمده است.

وی تصریح کرد: اجرای طرح مزبور در اراضی گلستان که با پدیده خشکسالی طی سال های مواجهه شده، می تواند در تقلیل مصرف آب تا ۴۰ درصد نسبت کشت معمولی شالی در هکتار، حفظ محیط زیست، پایداری آب و خاک و تولید محصول و کاهش هزینه تولید برای بهره برداران موثر است.

عباسی اضافه کرد: کشت شالی به روش خشکه کاری در هر هکتار بین هفت تا ۶ هزار متر مکعب آب نیاز دارد در حال که در روش معمول ( قرقابی) کشت این محصول بستته به رقم، شرایط آب و هوایی و مدیریت مزرعه بین ۱۸ تا ۱۵ هزار متر مکعب آب در هر هکتار آب استفاده می شود.

به گفته وی عملکرد واحد سطح در خشکه کاری شالی بسته به مدیریت مزرعه از سوی بهره بردار بین چهار تا ۶ تن در هکتار است.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار