سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان:

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان گفت: اکنون سه هزار نفر از هنرمندان صنایع دستی گلستان در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستاییان و عشایر ، جذب شده اند و می توان این رقم را افزایش داد تا پشتوانه ای برای تولید آن ها در آینده شود.

جذب سه هزار هنرمند صنایع دستی گلستان در صندوق بیمه اجتماعی

به گزارش خبرنگار گلستان 24، رحمان فرمانی اظهار کرد: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ظرفیتی برای حمایت از هنرمندان صنایع دستی استان است که بیشتر آن ها درمناطق روستایی سکونت دارند.

وی افزود :گلستان ۳۷ هزار هنرمند شناسایی در حوزه صنایع دستی دارد که می توانند از ظرفیت بیمه صندوق اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر برای پوشش بیمه ای بهره مند شوند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار