مدیر شرکت ساخت و توسعه زیربنایی در گلستان:

مدیر شرکت ساخت و توسعه زیربنایی در گلستان گفت: قطعه دوم کمربندی گرگان از باغ و زمین های کشاورزی می گذرد و برای احداث آن باید ۶۰ هکتار زمین تملک شود.

نیازمند تملک 60 هکتار زمین برای احداث قطعه دوم کمربندی گرگان هستیم

به گزارش ساجد خبر،  علی اصغر رفیعی نژاد اظهارکرد: قطعه دوم کمربندی گرگان از باغ و زمین های کشاورزی می گذرد و برای احداث آن باید ۶۰ هکتار زمین تملک شود.

مدیر شرکت ساخت و توسعه زیربنایی در گلستان افزود: قیمت هر هکتار زمین در آن ناحیه حداقل دو میلیارد تومان بوده که مبلغی بالغ بر ۱۲۰ میلیارد برای تملک این اراضی نیاز است.

رفیعی نژاد با بیان اینکه این پروژه، ملی و اعتبارات آن با پروژه بهشهر به قوچان مشترک است، اضافه کرد: در محور اصلی پروژه بهشهر به قوچان مانند محور مینودشت- گالیکش و گالیکش- تنگراه، ۱۴ پیمانکار در حال کار بوده و در حال حاضر مبلغ ۳۲۵ میلیارد از دولت طلب دارند، در حالی که اعتبارات امسال در کل این محور ۱۲۴ میلیارد تومان است.

به گفته وی در صورتی که اعتبار سال جاری تخصیص داده شود باز هم پیمانکاران، مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان طلبکار خواهند بود.

مدیر شرکت ساخت و توسعه زیربنایی در گلستان تاکید کرد: با وجود همه این مشکلات عملیات اجرایی در محورهای اصلی متوقف نشده است.

وی در خصوص اعتبارات سفر رئیس جمهور به گلستان برای این پروژه گفت: در سفر مبلغ ۴۳۰ میلیارد تومان اعتباربه صورت چهار ساله برای همه پروژه های استان در حوزه شرکت ساخت و توسعه زیربنایی مصوب شد، در صورتی که برای تکمیل این پروژه ها، اعتباری بالغ بر هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان نیاز است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار