بررسی تغییرات قیمت خودروهای ایرانی؛

بررسی تغییرات قیمت خودروهای داخلی نشان از افزایش قیمت اکثر خودروها دارد.

خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار

 به گزارش گلستان 24، خودروهای تولید شده در کشور (اعم از تولید کامل و مونتاژ) به گواهی نمودارهای زیر که حاوی تغییرات قیمت خودروها در بازه سال‌های 1392 - 1394 است، در بیشتر موارد با تغییر قیمت قابل توجهی مواجه بوده که این تغییر قیمت بیشتر در جهت رشد قیمت‌ها است.

در نمودارهای زیر که 62 مدل خودرو (کلاس های مختلف) در آن بررسی شده اند، تفاوت قیمت فروش نمایندگی ها با بازار آزاد نیز مشخص شده است که اثر قیمت‌های بازار در تغییر قیمت نمایندگی‌ها نیز به وضوح قابل مشاهده است. این تغییر قیمت‌های موثر از قیمت بازار آزاد (یا بعضا بازار سیاه) معمولا با افزایش قیمت نمایندگی‌ها همراه شده است. به عبارت دیگر پس از افزایش قیمت در بازار آزاد، قیمت نمایندگی ها نیز بعضا افزایش یافته است. 

برخی کارشناسان اقتصادی این تاثیر گرفتن قیمت فروش نمایندگی از بازار آزاد که در جهت افزایش قیمت است را ناشی از افزایش تقاضای کاذب دلال های بازار سیاه می دانند که در نتیجه آن، قیمت های نمایدگی ها نیز افزایش می یابد.

** جهت مشاهده نمودار در سایز اصلی روی آن کلیک کنید **

 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار
 
خودروهای ایرانی چقدر گران شدند؟ +نمودار

 

 
 

ارسال نظر

آخرین اخبار