سخان سردار نقدی رئیس سازمان بسیج کشور پیرامون برنامه سپاه پاسداران برای ترویج اقتصاد مقاومتی

برنامه های سپاه پاسداران برای ترویج اقتصاد مقاومتی

سردار نقدی رئیس سازمان بسیج کشور در مورد برنامه سپاه پاسداران برای ترویج اقتصاد مقاومی گفت :

امسال ما طرحی رو که از سال گذشته شروع شده و منجر به ایجاد بیست و چهار هزار واحد تولیدی و اشتغال بیش از پنجاه هزار نفر مردم در عضویت بسیج،گسترده تر از آن در برنامه داریم.

میتوانیم این طرح را با همان شیبی که در استان شروع شده و موفقیت امیز بوده دنبال کنیم.

قدم مهمی که امسال اضافه میشود به طرح سال های گذشته،مسئله علمی کردن کشاورزی است.

454194

وی افزود :کشاورزی ما امروز یک کشاورزی سنتی است. و بنابراین میزان برداشت ما در واحد سطح بسیار پایین تر از آن حدی است که در دنیا و در خود کشور ماست.

کشاورزان نمونه ما گاهی تا پانزده بیست برابر سایر کشاورزان برداشت در واحد سطح دارند.

پایگاه های بسیج در روستا ها تبدیل به مراکزعلمی میشوند.

با کمک جهاد کشاورزی انشاالله بتوانیم با سرعت دستاورد های علمی پیشرفته کشاورزی را در اختیار کشاورزان قرار دهیم.

ارسال نظر

آخرین اخبار