دادو ستد چهل میلیارد تومانی سهام اوراق بهادار در سه ماه گذشته و مجور آموزش بورس در استان گلستان

دادو ستد چهل میلیارد تومانی سهام اوراق بهادار

دادو ستد چهل میلیارد تومانی سهام اوراق بهادار در سه ماه گذشته و مجور آموزش بورس

bource

جعفریان رئیس تالار بورس سهام استان : از این مبلغ حدود هفتاد درصد مربوط به فروش بوده و الباقی مربوط به خرید می باشد

اکثر سهامی هم که مردم و سهامداران به آنها توجه داشته اند سهام نفت بهران ، چادر ملو و گل گلهر ، اوراق مسکن بوده که به ارزش معامله می شود

برای اولین بار در میان استان های شما کشور موفق شدیم که مجوز آموزش را از سازمان بورس و اوراق بهادار برای برگزاری دوره های تحلیلگری پیشرفته و کارگاه های استراتژیک در بازار سرمایه کسب کنیم ، در پایان این دوره ها از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار گواهی نامه هایی داده می شود که دارای اعتبار است

 

ارسال نظر

آخرین اخبار