رئیس جدید بنادر و دریانوردی استان در حالی انجام شد که بنادر استان بازدهی اقتصادی ندارند.

معرفی رئیس جدید بنادر و دریانوردی استان گلستان

طی مراسمی در فرمانداری بندر گز رئیس بنادر و دریانوردی استان تودیع و الله یار اسعدی به عنوان رئیس جدید تصدی امور را به عهده گرفت.

952848_811

اسعدی گفت:انشالله بتوانیم از صنعت گردشگری و بعد از آن هم بحث خواجه نفس که با توجه به اینکه سازمان بنادر به دنبال ایجاد ارتباط خوبی با بخش خصوصی است انشالله صد در صد محقق خواهد شد.

البته لازم به توضیح است که بگوییم طی گذشت سال های بندر خواجه نفس تنها بیست درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و همچنین سهم بنادر گز و ترکمن از چهل و هشت میلیون تن معاملات بنادرکشور صفر است!

به گفته کبریایی معاون توسعه و تجهیز بنادر کشور آن زمانی که در بندر ترکمن فعالیت تجاری انجام می شده شناور های طرح شناورهای بسیار سبکی بوده اند و آبخور بسیار پایینی داشته اند . با توجه به سرعت رشد حمل و نقل دریایی  و به تبع آن تغییر نقش شناورها در خلیج  به دلیل شرایط خاص رسوب گذاری امکان وجود بندر تجاری با شناور طرحی که اکنون درحال تردد هستند وجود ندارد. 

ارسال نظر

آخرین اخبار