آبیاری زیر سطحی طرح جدیدی برای استفاده بهتر از آب کشاورزی

آبیاری زیر سطحی

کشور ما در منطقه خشک و نیمه خشک جهان واقع شده و از آنجا که نود درصد آب موجود در بخش کشاورزی استفاده میشود باید برای استفاده بهینه در این بخش فکری کرد.

5701724801796359623

در سال های اخیر ابیاری قطره ای و بارانی ترویج میشد اما اخیرا کارشناسان شیوه دیگری را معرفی کرده اند. آبیاری زیر سطحی طرحی ملی است که اجرای آن در سه استان یزد ، کرمان و گلستان آغاز شده است. در گلستان این طرح در گنبد کاووس در حال اجراست.

بخش اعظم کشور ما در منطقه خشک و نیمه خشک جهان واقع شده است که شدت تبخیر در آن دو هزار تا چهار هزار میلی متر در سال است.

حشمت پور یکی از مجریان این طرح میگوید : ایران با توجه به شرایط آب و هوایی خاصی که دارد بارندگی آن به طور متوسط یک سوم بارندگی کل دنیاست و یک کشور خشک و نیمه خشک است. مقدار آب موجود در استان گلستان به طور متوسط نود درصد در بخش کشاورزی استفاده میشود و این موضوع را می طلبد که آبیاری های امروزی به سمت آبیاری های مدرن پیش رود.

بنابر این باید برای کارایی مصرف آب در بخش کشاورزی کاری کرد.

به گفته قربانی یکی دیگر از مجریان این طرح : سیستم های آبیاری که امروزه در سطح ایران انجام میشود آ بیاری سطحی است . مرسوم ترین آن آبیاری قطره ای سطحی است . ایراد این طرح این است که آب را در روی سطح خاک میریزد که بخش اعظم این آب تبخیر می شود . سیستم های زیر سطحی مدرن میتواند این امید را به ما بدهد که بتوانیم با بحران کم آبی کشاورزی ما را تهدید میکند مقابله کنیم.

اما سیستم آبیاری زیر سطحی چسیت و چه فرقی با آبیاری قطره ای دارد؟

سیستم های آبیاری زیر سطحی از آنجایی که آب را در جوار ریشه گیاه آزاد می کند و سطح خاک خشک می ماند وضعیت تبخیر را تقریبا صفر می کند.

لذا کارایی مصرف آب را در این  روش می توانیم بالا ببریم . سیستم ها در این روش کاملا پای درخت دفع می شوند.

صرفه جویی آب در این روش نسبت به روش های دیگر حدود سی درصد کمتر است.

ارسال نظر

آخرین اخبار