احمد ایزد،

"اقتصاد مقاومتی"، مقاومت نیازمند همراهی مردم است، اما همراهی مردم باید همراه با "اقدام و عمل" از سوی مجریان کشور باشد. اگر مردم ما تا به امروز با مسئولین همصدا و همسو بوده اند، مسئولین و مجریان نیز باید در عمل با برنامه ریزی کشور را به سمت تحقق این شعار ببرند.

" اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل"/ مقاومت از سوی مردم ، اقدام و عمل با مسئولین

احمد ایزد، فعال فرهنگی شهرستان گرگان و رئیس موسسه فرهنگی مکتب القرآن ، در مصاحبه ای اختصاصی با گلستان 24، بیان کرد: با توجه به این که شعار اولیه مردم ما در شروع نهضت، به رهبری حضرت امام (ره) استقلال، آزادی ، جمهوری اسلامی بوده است، باید برای عملی شدن و تحقق آن بکوشیم. تحقق این شعار و آرمان بزرگ حضرت امام(ره)، با عملی شدن شعار امسال،" اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل"، ممکن می شود.

وی چاره رسیدن به شعار امسال را یکپارچه شدن مجریان ودولتمردان دانست و افزود: استقلال از نظر سیاسی و اقتصادی امکان پذیر نیست مگر با نجات کشور از وابستگی به بیگانگان در زمینه های مختلف. کشور ما با داشتن منابع مهم و مورد نیاز در این راستا و نیروهای توانمند و مستعد از هر جهت این امکان را دارد تا بتوانیم از وابستگی نجات پیدا کنیم . جوانان ما مخصوصا در عرصه هسته ای ثابت کردند که می توانند روی پای خودشان بایستند.

 

احمد ایزد اقتصاد مقاومتی

 

ایزد تاکید کرد: باید در داخل کشور به خودمان متکی باشیم، نگاه به بیرون نداشته باشیم و این محقق نمی شود مگر با اقدام و عمل. بنابراین بر همه ما از دولت تا مردم ، مسئولین و قوای سه گانه کشور واجب است برای نیل به این هدف مهم همسو و همصدا با بهره گیری از همه امکانات داخل و نیروهای خلاق و با انگیزه به ویژه جوانان غیرتمند و آماده به کار به پا خیزیم و زمینه استقلال میهن اسلامی و رهایی از هر گونه وابستگی را فراهم کنیم تا شعار و آرمان امام (ره) محقق شود. باید از اقتصاد تک محصولی که اتکای بودجه کشور به نفت است، رهایی پیدا کنیم.

وی با بیان این که در "اقتصاد مقاومتی"، مقاومت نیازمند همراهی مردم است، عنوان کرد:  اما همراهی مردم باید همراه با "اقدام و عمل" از سوی مجریان کشور باشد. اگر مردم ما تا به امروز با مسئولین همصدا و همسو بوده اند، مسئولین و مجریان نیز باید در عمل با برنامه ریزی کشور را به سمت تحقق این شعار ببرند.

 

مصاحبه و تنظیم: فاطمه محمدرضایی

 

ارسال نظر

آخرین اخبار