میگوی گلستان امسال حدود 25 روز زودتر وارد بازار مصرف می شود

میگوی گلستان

میگوی گلستان امسال حدود بیست و پنج روز زودتر وارد بازار مصرف می شود ، زمان برداشت میگو اوایل مهر است ، اما امسال به نظر می رسد میگو ها اواسط شهریور وارد بازار مصرف بشوند همچنین پیش بینی می شود امسال تولید میگوی گلستان شصت و سه درصد افزایش داشته باشد

سال هشتاد و هفت در مزارع لم یزرع گمیشان برای اولین بار میزبان مهمانی خوش قدم شد

meygoo-newfun-ir

مروارید سفید یا همون میگوی  مانامی  تنها پس از سه سال ورود به استان گلستان و سازگاری با اقلیم مناسب وارد فاز جدیدی از موفقیت شد

محققین جوان ما برای اولین بار در منطقه با آب دریای خزر موفق شدند که مولدینی که در همین منطقه تولید شدند به تکثیر برسانند

میگو دیگر مهمان گلستان نیست بلکه بومی شد و سال به سال شرایط پرورشش مساعدتر مثلا سال های اول  لارو های میگو در تیرماه برای پرورش به استخر ها انتقال داده می شدند ، اما امسال با بررسی های دو ، سه ساله ای که میگو در استان تولید می شود هر سال ده روز زودتر این کارو انجام دادیم و جواب هم داد

بابت امسال کار ذخیره سازی میگو به اردیبهشت ماه رسید

حدود شصت یا هفتاد میلیون بچه میگو ذخیره سازی می شود در این سایت ، در سایتی به وسعت سیصد و چهل هکتار پرورش میگو آغاز شد  

ارسال نظر

آخرین اخبار