بهتر زمان برای مبارزه با آفت سویا نیمه مرداد تا پانزدهم شهریور ماه می باشد

بهترین زمان برای مبارزه با آفت سویا

ضیایی ، کارشناس حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان گلستان در این زمینه گفت : برای کنترل آفات سویا که  کرم قلاف کار و دانه کار است ، در درجه اول برای کرم قلاف کار ها از زنبور براکون می توانیم استفاده بکنیم ، کشاورزان محترم می توانند با مراجعه به کلینیک های گیاه پزشکی و مراکز خدمات کشاورزی در سطح استان و شهرستان ها این زنبور را تهیه بکنند و رها سازنی انجام بدهند ، حداقل زنبور مورد نیاز برای یک هکتار ، تعداد هزار عدد زنبور ماده می باشد.

554f89dd61ca

وی افزود :کرم قلاف کار و پروانه دانه خوار سویا ، این دو مورد جزو آفات مهم و کلیدی سویا هستند ، برای این دو مورد باید مبارزه شیمیایی صورت بگیرد ، با استفاده از سموم مناسب می توان با این موارد مبارزه کرد .  

ارسال نظر

آخرین اخبار