بیش از چهل و یک میلیارد تومان اعتبار برای توسعه و تسهیل طرح های تولید بخش صنایع تبدیلی بخش کشاورزی استان اختصاص پیدا کرد.

بیش از چهل و یک میلیارد تومان اعتبار برای توسعه و تسهیل طرح های تولید

بیش از چهل و یک میلیارد تومان اعتبار برای توسعه و تسهیل طرح های تولید بخش صنایع تبدیلی بخش  کشاورزی استان گلستان اختصاص پیدا کرد.

2009xm06

جهانشاهی مدیر صنایع جهاد کشاورزی استان می گوید : این رقم حدود چهل و یک میلیارد تومانی که با پیگیری که نمایندگان استان انجام دادند حدود سی و هفت میلیار تومانش را معرفی کرده ایم و مشخص است که چه طرح هایی هستند. این طرح ها هم سرمایه در گردش است و هم اصلاح ساختار است. هم فراوری سیب زمینی و هم فراوری تخم مرغ وسایر موارد دیگر.

ارسال نظر

آخرین اخبار