در جلسه کارگروه صادرات غیر نفتی استان ، استراتژی توسعه صنعتی تجارت خارجی مطرح شد.

توسعه صنعتی تجارت خارجی

قوانلو رئیس صنعت ، معدن و تجارت استان گلستان گفت : اولیت اول استان ما بحث صادرات و تجارت خارجی می باشد ، به دلیل اهمیت این موضوع  در جلسه کارگروه توسعه صادرات ، امروز ما استراتژی توسعه صنتی تجارت خارجی را مطرح کردیم ، علاوه بر این موضوع کارگروه های مربوط به بخش حمل و نقل ، ارتباطات ، بخش بازرگانی ، اقتصاد و بخش کشاورزی ، نتایج کارگروه های خود را در زمینه مشکلات و معضلات بخش های مربوط به کارگروه های خود ، به کارگروه توسعه صادرات ارائه کردند و بحث و بررسی شد تا برای حل این مشکلات این کارگروه ها ، با توجه به اختیاراتی که کارگروه توسعه صادرات دارد مصوبه هایی رو داشته باشیم .

20140502173304cb-1

رئیس صنعت ، معدن و تجارت استان همچنین از افزایش صادرات غیر نفتی استان خبر داد و گفت : استان گلستان رشد حدود ده درصدی را در صادرات تجارت خارجی داشته است ، ما در سه ماهه اخیر حدود هشتاد و پنج میلیون دلار صادرات غیر نفتی  را در کل استان اعم از گمرکات و سایر گمرکات داشتیم

ارسال نظر

آخرین اخبار