محصولات آبدار جالیزی تحمل گرمای طاقت فرسای این روزها رو کمی آسونتر می کند ، هندوانه و خربزه این روزها در حال برداشت می باشد.

برداشت هندوانه و خربزه در استان گلستان

لابلای تپه ماهور های شمال شرق استان گلستان و آن هم در شرایط دیم هندوانه هایی به عمل میاد که در نوع خودش کم نظیر می باشد.

DSC02171

امسال 21 هزار هکتار در استان گلستان هندوانه و خربزه کشت شد ، معمولا از هر هکتار 50 تن هندوانه برداشت می شود.

اول صبح محصول برای روانه شدن به بازار چیده می شود ، هندوانه های این منطقه به هندوانه اترک معروف می باشد و وزن برخی از آنها به بیست و پنج تا سی کیلوگرم هم می رسد.

استان گلستان دارای هندوانه های آجیلی هم می باشد ، برای گرفتن تخم های هندوانه از دستگاه تخم گیر استفاده می شود ، قبلا این کار به صورت دستی صورت می گرفت که فوق العاده سخت و طاقت فرسا بود ، پوست های باقی مانده از هندوانه هم به زمین برمی گرده و بعد از زدن شخم تبدیل به کودی مناسب برای زمین می شود.

این هندوانه ها علاوه بر استان گلستان به نقاط مختلف کشور مثل تهران ، سبزوار شاهرود ، آستارا ، اردبیل ، تبریز و حتی به خارج از کشور مثل کشور ترکمنستان و... هم فرستاده می شود.

ارسال نظر

آخرین اخبار