آموزش حرفه به زندانیان برای تامین زندگی پس از آزادی ، زندانیان پس از آزادی با وامی که در اختیارشون قرار گذاشته می شود می توانند کارگاه تولیدی ایجاد کنند.

آموزش حرفه به زندانیان

مطهری نژاد مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان کشور در این زمینه گفت : در زندان در کنار برنامه های اصلاح تربیتی ، برنامه های ایجاد اشتغال هم داریم و زندانی باید برای بازگشت به جامعه آماده بشود ، ما آموزش های مثل صنایع فلزی ، صنایع چوبی ، پوشاک رو داریم و همچنین در همین استان های شمالی ، پرورش آبزیان اعم از ماهیان سردآبی ، ماهیان گرم آبی و همچنین ماهیان خاویاری رو داریم از دیگر آموزش ها هم می توان به صنایع دستی اشاره کرد ، از جمله فرش و تابلو فرش و تولید کفش ، صندل و انواع منصوجات .

ما در حال تاسیس یک فروشگاه زنجیره ای در سطح کشور هستیم که تا کنون چهار فروشگاه در استان آذربایجان شرقی ، یزد ، زنجان و خوزستان افتتاح شده همچنین در روبروی زندان گرگان هم یک فروشگاه صنایع دستی رو داریم .

ارسال نظر

آخرین اخبار