کارفرمایانی که اتباع افغانی بدون کارت را به کار گیری می کنند جریمه خواهند شد.

صدور کارت موقت ویژه اتباع افغانی

عباسی مدیر کار ، رفاه اجتماعی استان گلستان گفت : به دلیل اینکه گواهی نامه ها و مدارکی که سال گذشته صادر شد دارای اعتبار یک ساله بود و تا پایان شهریور ماه مدت اعتبار آن ها به پایان می رسد و بعد از آن به عنوان کارگر خارجی غیر مجاز شناخته می شود و بار سنگینی را برای کارفرمایان ما خواهد داشت .

afghani3_Fixd

خواهش ما اینکه کارفرمایان محترم از این فرصت استفاده بکنند و اگر کارگرانی به این شکل شاغل دارند ، حتما مدراک خودشون رو بفرستند و تا پایان شهریور ماه فرصت دارند که کارت موقت خودشان را تمدید بکنند ،  همچنین کسانیکه پروانه اشتغال دارند در صورتی که زمانش تمام شده هم برای تمدید تشریف بیاورند .

وی افزود : ما در سال گذشته برای سه هزار و پانصد نفر کارت صادر کردیم.

ارسال نظر

آخرین اخبار