سی و هفت هزار تن صدف کوهی امسال ازمعادن در گلستان استحصال شد.

صدف کوهی

رئیس سازمان صنعت و معدن وتجارت استان گفت: فروش این میزان صدف کوهی حدود ده میلیار تومان برای استان درآمد داشت.

4e677c5964b0397f7caa6e24ade134c1

وی افزود در این میزان تولید ده درصد در استان مصرف و بقیه به دیگر استان ها فرستاده شد.

از صدف کوهی می توان در رنگ سازی، دارو سازی، تولید کاغذ، صنایع آرایشی و لاستیک سازی استفاده کرد اما این محصول در کشور فقط برای مصرف دام و طیور فراوری می شود. در گلستان نه معدن صدف کوهی فعال وجود دارد.

ارسال نظر

آخرین اخبار