پانصد کیلومتر از راه های روستاهایی که بیش از پنجاه خانوار جمعیت دارند نیاز به آسفالت دارد

آسفالت دویست کیلومتر از راه های روستایی گلستان

معاون راه های روستایی وزارت راه و شهر سازی در بازدید از راه های روستایی استان گلستان گفت : حدود پانصد کیلومتر از راه های روستاهایی که بیش از پنجاه خانوار جمعیت دارند نیاز به آسفالت دارد که آسفالت دویست کیلومتر آن به زودی آغاز می شود.

81021139-5463404

پیش از این توجه به راه های روستایی در استان های محروم و ایمن سازی راه های روستایی را از اولیت های وزارت راه و شهر سازی اعلام کرده است .

میر شفیع معاون راه و شهرسازی گفت : در سال گذشته حدود بیست و شش درصد کاهش تلفات داشتیم ، امیدوارم امسال هم بتوانیم کاهش تلفات را ادامه بدهیم ، کار مهمی که امسال شروع کردیم ، بحث مشارکت مردمی هست یعنی یه ظرفیتی قانون برای ما ایجاد کرده که بتوانیم بدون اینکه تشریفات اداری داشته باشیم خود مردم با پیمانکارانی که مورد تائید ما هستند قرارداد می بندند و با روستاییان که اجرای طرح هایی مثل آسفالت ، بهسازی و کارهایی مثل نو سازی را با مشارکت مردم انجام بدهیم.

ارسال نظر

آخرین اخبار