رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه سند راهبردی توسعه صادرات نفتی نیازمند بازبینی است گفت: در این سند باید شرایط اقتصادی کشور در برنامه ششم در خصوص اقتصاد مقاومتی و شرایط پس از برجام لحاظ شود.

سند راهبردی توسعه صادرات نفتی نیازمند بازبینی است

به گزارش گلستان24، غلامحسین شافعی امروز در همایش ملی روز صادرات اظهار کرد: سند راهبردی ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور باید مورد بازبینی قرار گیرد و در بازبینی آن باید سیاستهای اقتصاد مقاومتی،‌ برنامه ششم توسعه و شرایط پس از برجام لحاظ شود.

وی افزود: اتاقهای بازرگانی اصناف، تعاون و بازرگانی به صورت مشترک آمادگی خود را در این خصوص اعلام کرده‌اند تا در بازبینی آن همکاریهای لازم را به عمل آورند.

صادرات نفتی

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: پیشنهاد ادغام بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات می‌تواند در قالب اگزین‌بانک فعالیت کند. ادغام این دو بخش کمک بیشتری برای صادرات کشور خواهد داشت.

تثبیت نرخ ارز تصنعی است

شافعی همچنین در خصوص چند نرخی بودن ارز در اقتصاد کشور گفت: چند نرخی بودن و تثبیت تصنعی نرخ ارز از مشکلات اقتصادی کشور به حساب می‌آید که دولت قول داده تا پایان سال در این خصوص تدابیری بیندیشد.

وی گفت: در این باره بخش خصوصی منتظر عملکرد بانک مرکزی است تا پایان سال بتواند به وعده‌های خود عمل کند و مشکلات بخش خصوصی در این خصوص را مرتفع کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین گفت: بخشی از منابع صندوق توسعه ملی باید به حمایت از صادرات اختصاص یابد و دانه‌ای که در این خصوص کاشته می‌شود می‌توانیم در بخش صادرات غیر نفتی آن را درو کنیم.

شافعی افزود: رفع تحریمها تا سالها بر پیکره اقتصاد ایران باقی می‌ماند اما انتظار داریم در شرایط فعلی روشهای گذشته را به کار نگیریم.

وی در پایان سخنانش در خصوص اظهارات رئیس جمهور در این همایش در خصوص صادرات گفت: رئیس جمهور صادقانه به اهمیت موضوع صادرات اشاره کرد اما گویا برخی پنبه بر گوش خود گذاشته‌اند و کمتر در عمل به آن توجه می‌کنند.
منبع : تسنیم

ارسال نظر

آخرین اخبار