ابعاد فساد 8000 میلیاردی؛

منابع مالی صندوق ذخیره فرهنگیان از واریزی ماهیانه حداکثر معادل 5% حقوق و مزایای مستمر فرهنگیان عضو صندوق موضوع و همینطور کمک دولت معادل واریزی فرهنگیان عضو صندوق تامین شده است.

غارت 8/8 میلیون تومانی از هر معلم در صندوق ذخیره فرهنگیان

به گزارش گلستان24، در روزهای اخیر با برملا شدن فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان، به تدریج ابعاد جدیدی از این فساد بزرگ، فاش می‌شود.

صندوق ذخیره فرهنگیان

آنطور که نمایندگان مجلس گفته‌اند، رقم فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان 8 هزار میلیارد تومان است.

به عنوان مثال، امیر خجسته رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس، یکشنبه در نق خود گفت : صندوق ذخیره فرهنگیان که متعلق به یک میلیون فرهنگی مظلوم است بیت المال غارت شده است و در این صندوق 90 درصد تسهیلات متعلق به 30 نفر و 10 درصد متعلق به یک میلیون نفر است.

وی با بیان اینکه در صندوق ذخیره فرهنگیان 8هزار میلیارد تومان سوءاستفاده شده است،ادامه داد : صندوق ذخیره فرهنگیان با مدیریت فامیلی و خانوادگی اداره می شد، که با ورود مجلس یکی پس از دیگری تعیین تکلیف شده و امروز در دادگاه تقاص پس می دهند و فرهنگیان مشاهده می کنند که مجلس با قدرت به این فساد ورود پیدا کرده است.

پیش از آن نیز فاش شده بود : که چند صد میلیارد تومان از منابع صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه که زیرمجموعه صندوق است، به بستگان و فامیل مسئولان این صندوق وام داده شده است.

* منابع مالی صندوق از کجا آمده است؟

با توجه به رقم بزرگ فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان، این سوال پیش‌ می‌آید که پول این صندوق از کجا آمده است.

طبق اساسنامه، منابع مالی صندوق ذخیره فرهنگیان از واریزی ماهیانه حداکثر معادل 5% حقوق و مزایای مستمر فرهنگیان عضو صندوق موضوع و همینطور کمک دولت معادل واریزی فرهنگیان عضو صندوق تامین شده است. بدین ترتیب به طور تقریبی ماهانه 15 تا 30 هزار تومان از حقوق معلمان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان کسر شده و به حساب صندوق واریز می‌شود.

سپرده‌گذاران صندوق ذخیره فرهنگیان هم شامل فرهنگیان عضو صندوق، کارکنان غیررسمی و بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌های وابسته و کارکنان مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت‌های تابعه و وابسته و سایر شرکت‌ها و موسساتی که به نوعی با وزارت آموزش و پرورش ارتباط و نسبت دارند و کارکنان مدارس غیرانتفاعی می‌شود.

غندالی مدیرعامل دستگیرشده صندوق ذخیره فرهنگیان، سال گذشته تعداد فرهنگیان عضو این صندوق را 900 هزار نفر عنوان کرده بود.

با تقسیم 8 هزار میلیارد تومان رقم سوءاستفاده مالی از صندوق ذخیره فرهنگیان بر تعداد اعضای آن به عدد 8/8 میلیون تومان می‌رسیم. بنابراین به عبارتی می‌توان گفت مسئولان صندوق ذخیره فرهنگیان در دولت یازدهم به طور میانگین 8/8 میلیون تومان از جیب هر فرهنگی عضو این صندوق، دزدیده‌اند.

منبع : فارس

ارسال نظر

آخرین اخبار