طرح تجهیز و نوسازی در حدود ده هزار هکتار از شالیزار های نسق استان گلستاناجرا می شود.

طرح تجهیز و نوسازی در شالیزار های استان گلستان

مقصودلو مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان گفت: اهدافی که این طرح دارد افزایش میزان راندمان ، یک نواختی میزان توزیع آب اراضی کشاورزی، سهولت به کارگیری و استفاده از مکانیزیسیون کشاورزی، افزایش تولید در سطح،  کاهش هزینه تولید کشاورز و افزایش کارایی و بهینه سازی مصرف در غالب مواد کشاورزی از قبیل کود وسم و بذر است.

IMG9407

عظیمی مجری طرح تجهیز و نوسازی شالیزارهای شمال کشور خاطر نشان کرد: از منابع مالی خارجی  تحت عنوان فاینانس کشور چین استفاده می شود و برای پروسه زمانی سه ساله حدود صد و پنج هزار هکتار از اراضی شالیزاری شمال کشور باید تجهیز و نوسازی و یکپارچه سازی شود که با توجه به برآوردهایی که ما انجام دادیم ، بیست تا سی در صد کاهش مصرف آب را در شالیزار ها بعد از اجرای این پروژه شاهد خواهیم بود.

ارسال نظر

آخرین اخبار