اعتبار بخش مشاغل خانگی استان گلستان ابلاغ شد.

اعتبار بخش مشاغل خانگی

امسال بیش از ده میلیارد تومان برای مشاغل خانگی اعتبار در نظر گرفته شده است.

بنگاه های زود بازده اقتصادی و مشاغل خانگی ، راهکارهایی برای حل مشکل اشتغال در استان گلستان است. بیش از سیصد عنوان رشته شغلی در بخش مشاغل خانگی استان شناسایی شده که با کار در این زمینه ها علاوه بر حل مشکل اشتغال ، چرخ های اقتصادی را هم میتوان به چرخش در آورد.

n00463204-b

با هدف حفظ اشتغال موجود، استفاده بیشتر از ظرفیت فعلی، توسعه بنگاه های زود بازده ی اقتصادی و ایجاد بنگاه های جدید، باید اعتباراتی به این بخش اختصاص پیدا کند.

به همین منظور بیش از یکصد و پنجاه و هشت میلیارد و هشتصد میلیون تومان برای طرح های نیمه تمام، توسعه و سرمایه در گردش، در استان اعتبار اختصاص یافته است که چند دستگاه در استان گلستان ، متولی توزیع آن درشهرستان های استان هستند.

ده میلیار تومان از محل این اعتبار به بخش مشاغل خانگی اختصاص یافته است. اما هنرمندان استان با نحوه ی دریافت و نداشتن جایگاه های فروش این محصولات مشکلاتی دارند.

به گفته عباسی مدیر کل تعاون و رفاه اجتماعی استان: منابع اشتغال زایی در استان به چهار طریق پرداخت می شود. ما مشاغل منابع خود اشتغالی ،منابع اشتغال خانگی ،منابع اشتغال زود بازده را داریم و شرکت های پشتیابان هم که امسال مطرح شد. این ها کانال های مختلفی دارند. خود اشتغالی از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) و صندوق مهر اما رضا (ع) پرداخت می شود. مشاغل خانگی از طریق دستگاهی متولی خود که چهار دستگاه صندوق مهر امام رضا (ع) ، بنیاد شهید ، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی بود که امسال به جهت این که راحت تر متقاضیان بتوانند به نتیجه برسند؛ سازمان کشاورزی، اداره کل فنی و حرفه ای، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان صنعت و معدن و تجارت هم به آنها اضافه شدند.

وی افزود: بحث بنگاه های زود بازده هم که متولی آن کل دستگاه ها هستند و نظارت آن در کارگروه اشتغال انجام می شود. صد و پنجاه و هفت ممیز هشت میلیارد تومان اعتبار داریم که خوشبختانه استقبال خوبی از سوی دستگاه های اجرایی شد. در بحث مشاغل خانگی هم باید عرض کنم که این چند دستگاه متولی ده میلیارد تومان به استان گلستان اعتبار اختصاص دادند . جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و نمایندگان بانک ها برگزار شد. توزیع بانکی توسط بانک مرکزی انجام شده است و توزیع دستگاهی توسط ما صورت گرفته است. در حال برگزاری جلسات برای توزیع شهرستانی آن هستیم.

ارسال نظر

آخرین اخبار