کلزا کاران گلستانی با بیمه تکمیلی می توانند تمام خسارت به محصول خود را دریافت کنند.

دریافت تمام خسارت کلزاکاران با بیمه تکمیلی
 

به گزارش گلستان24، مدیر بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی گلستان گفت: مبلغ بیمه برای هر هکتار کلزای دیم هفت هزار تومان و برای هر هکتار کلزا در زمین های آبی ده هزار تومان است.

بیمه تکمیلی

سهراب سهرابی افزود : مجری طرح دانه های روغنی کشور در وزارتخانه در حال پیگیری پرداخت خسارت سرما به کلزاکاران گلستانی است .

وی ادامه داد: کلزاکاران امسال در 46 هزار هکتار زمین کلزا کاشته بودند که بر اثر سرمای زودهنگام  اوایل آذر،  18 هکتار از کشتزارهای آن از بین رفت.


منبع :کناره

ارسال نظر

آخرین اخبار