ده میلیارد تومان برای ساخت را آهن گرگان بجنورد از محل فروش سهام تامین شد.

تامین ده میلیارد برای ساخت راه آهن گرگان بجنورد

ده میلیارد تومان برای ساخت را آهن گرگان بجنورد از محل فروش سهام تامین شد.

120374_635032797776498404_l

معاون وزیر راه و شهر سازی در حاشیه از بازدید از طرح های راه سازی استان با اعلام این خبر افزود برای تامین منابع مالی باقی مانده این طرح باید از طریق فاینانس اقدام کرد. وی گفت وزارت راه و شهرداری شرایط را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش راه آهن فراهم کرده است.

ارسال نظر

آخرین اخبار