وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره قانون کشوری برای بازنشستگان اظهار کرد: در صندوق کشوری امسال حقوق بازنشستگان را به صورت پلکانی افزایش می‌دهیم و هزار میلیارد تومان تامین اعتبار پیش‌بینی شده است.

مژده به بازنشستگان
به گزارش گلستان24، علی ربیعی در حاشیه جشنواره نیکوکارآفرین در جمع خبرنگاران درباره عیدی و پاداش بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: برای عیدی و حقوق تامین اجتماعی هیچگونه مشکلی نداریم و حقوق و پاداش آنها براساس تاریخ تعیین شده پرداخت خواهد شد.
 
علی ربیعی
 
وی در بخشنامه جدید وزارت کار برای بانوانی که حضانت کودکان بی‌سرپرست را قبول می‌کنند، گفت: بخشنامه‌ای امضا شد تا زنانی که فرزندی را از سازمان بهزیستی قبول می‌کنند مشغول مرخصیزنان باردار شوند و این نوع مرخصی به آنها نیز تعلق گیرد. 
 
ربیعی افزود: درست است که فرزند مورد سرپرستی قرار گرفته شده نوزاد نیست، اما این مرخصی برای آمیختگی بیشتر مادر با کوک در نظر گرفته شده است. 
 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره قانون کشوری برای بازنشستگان اظهار کرد: در صندوق کشوری امسال حقوق بازنشستگان را به صورت پلکانی افزایش می‌دهیم و هزار میلیارد تومان تامین اعتبار پیش‌بینی شده است. 
 
وی در زمینه برنامه‌های لازم برای کودکان از تحصیل بازمانده نیز گفت:  این کودکان به طور کامل شناسایی شده‌اند و بخشی از آنها به دلیل معلولیت، مشکلات فرهنگی و حتی فقر از تحصیل به دور مانده‌اند. فعالیت‌ لازم برای بازگشت آنها به مدارس مورد توجه قرار گرفته است.
 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار