هفتاد و دو هزار تن مرغ و تخم مرغ پنج ماه گذشته در گلستان تولید شده است.

تولید هفتاد و دو هزار تن مرغ و تخم مرغ در استان گلستان

هفتاد و دو هزار تن مرغ و تخم مرغ پنج ماه گذشته در گلستان تولید شده است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی گلستان گفت از این میزان پنجاه و نه هزارتن مرغ و ده هزار تن تخم مرغ بوده است.

13910204000140_PhotoL

وی افزود میزان تولید امسال گلستان در مقایسه با مدت مشابه پارسال ده درصد بیشتر شده است. هفتاد درصد مرغ و بیست و پنج درصد تخم مرغ تولید شده در گلستان برای مصرف به سایر استان ها فرستاده می شود.

ارسال نظر

آخرین اخبار