توصیه های مهم جهاد کشاورزی استان به کشاورزان گلستانی با توجه به بارندگی های اخیر.

توصیه مهم به کشاورزان

بارندگی های چند روز اخیر زمینه را برای آماده کردن زمین های کشاورزی به منظور کشت پاییزه فراهم کرده است. کشاورزان از فرصت به دست آمده برای شخم زدن زمین استفاده کنند.

بارندگی و زمین کشاورزی

مهاجر رئیس جهاد کشاورزی استان گلستان می گوید: با توجه به شرایطی که در استان فراهم شده و نعمت خداوندی به طرف استان ما سرازیر شده است؛ از کشاورزان میخواهیم با توجه به خشکسالی های اخیر یک لایه عایق مانندی روی زمین ها تشکیل شده است که ضرورت دارد شخم و شیار زده شود که بتوانیم از این باران ها بهترین استفاده را بکنیم که ذخیره گاه مناسبی برای کشت پاییزه ما باشد و زمینه را برای استفاده کودهای پتاس مورد نیاز فراهم کند.

وی افزود: با توجه به این سطح عایق به وجو آمده باید آن را بشکنیم تا رطوبت به عمق زمین نفوذ کند و شیار آب ایجاد نشود و بتوانیم از این منابع حداقلی آبی که بدست می آوریم استفاده کنیم. با توجه به بارندگی هایی که در خراسان شمالی داشتیم؛ رودخانه اترک پر از آب است و این نعمت الهی به سمت دریا می رود از تمامی شرکت های تعاونی تولید و کشاورزانی که در مسیر رودخانه اترک پمپاژ دارند خواهش می کنیم که از این مسیر استفاده کنند پمپاژ ها را روشن کنند تا بتوانند حداقل عرصه ای را که می توانند آبیاری کنند و یا این آب را ذخیره کنند تا برای کشت پاییزه استفاده شود. همچنین از باغداران عزیزی که در اراضی شیب دار در کلاله، مراوه تپه ، مینودشت زیتون کاشته اند؛ خواهش می کنیم که حوضچه ها ی کنار درختان را ترمیم کنند و آب را به سمت آن ها هدایت کنند تا از باران هایی که در این هفته انشاالله در استان ما خواهد بارید بتوانیم بیشترین استفاده را بکنیم.

ارسال نظر

آخرین اخبار