سرعت بالای رویش گیاه، افزایش کمی و کیفی محصولات، مدیریت آبیاری و کاهش اتلاف آب از جمله مزایای استفاده از روش های نوین آبیاری است.

آبیاری نوین گزینه مهم برای سلطه پایدار کشاورزی

به گفته عباسی مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان : با آبیاری سنتی از طریق تعریق و نشت عمقی ، حدود سی درصد پرت آبیاری داریم.

در این سال کم آبی سطح آب های زیر زمینی هم پایین رفته است. از همه مهمتر کاهش تولید محصول با روش آبیاری سنتی است. علاج مشکل هم تنها آبیاری نوین است.

آبیاری نوین

در حال حاضر در استان گلستان حدود چهل و چهار هکتار از اراضی با این روش آبیاری می شود. این میزان تا صد هزار هکتار هم قابل افزایش است.

حدود سی و نه هزار هکتار در قالب آبیاری بارانی است و حدود چهار هزار و پانصد هکتار هم مربوط به آبیاری قطره ای برنامه ریزی شده است.

امسال دوازده هزار و پانصد هکتار زمین کشاورزی دیگر آماده اجرای طرح آبیاری نوین است.

گلستان دو میلیارد و چهارصد میلیون متر مکعب منابع آبی دارد که بیش از هشتاد و پنج درصد آن در بخش کشاورزی مصرف می شود. در اراضی زراعی حدود هفت تا هشت هزار متر مکعب در سال مصرف آب داریم. در اراضی باغی این مصرف حدود دو تا سه هزار متر مکعب در سال است که حدود هشتاد در صد میتواین افزایش در راندمان آبیاری داشته باشیم.

هزینه هر هکتار آبیاری نوین حدود هشت میلیون تومان است که سهم دولت هشتاد و پنج درصد و سهم کشاورز هم پانزده درصد است.

ارسال نظر

آخرین اخبار