رئیس جهاد کشاوری استان گلستان از کشاورزان خواسته نکات فنی کارشناسان را در هنگام کاشت محصول رعایت کنند تا خسارت های خشکسالی به حداقل برسد.

نکات فنی کارشناسان در هنگام کاشت محصول

رئیس جهاد کشاوری استان گلستان از کشاورزان خواسته نکات فنی کارشناسان را در هنگام کاشت محصول  رعایت کنند تا خسارت های خشکسالی به حداقل برسد.

کاشت پاییزه

مهاجر رئیس جهاد کشاورزی استان افزود: توصیه های فنی را در رابطه با کشت پاییزه رعایت کنند. باید اولویت کار خود را به ذخیره سازی آب در زمین های زراعی بدهیم. همچنین شخم تابستانه و یا ایجاد شیار و اضافه کردن کود پتاس و کود های فسفاته را در زمان مناسب انجام دهیم تا بتوانیم از تنش گرمایی که ایجاد می شود جلوگیری کنیم.

ارسال نظر

آخرین اخبار