بیست و هفت طرح تعاونی دیروز در گلستان به بهره برداری رسید.

بهره برداری از بیست و هفت طرح عمرانی

با افتتاح این طرح ها برای صد و بیست و پنج نفر فرصت شغلی فراهم شد.

افتتاح

عباسی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: ما در هفته تعاون بیست و هفت طرح اقتصادی در حوزه های مختلف شامل کشاورزی، صنعت و خدمات را با سرمایه گذاری بیش از سی میلیارد تومان و صد و بیست و پنج نفر اشتغال زایی ، همچنین بخش عمده آن در مسکن مهر که از پنج هزارو هشت صد مسکن مهری که در سال های گذشته در استان ساخته شده، دو هزارو هشتصد عدد تحویل داده شد. دویست و چهل واحد آن شانزدهم شهریور ماه افتتاح می شود. همچنین در شهرستان آق قلا ، بندر ترکمن و مینودشت هم مسکن مهر در این هفته افتتاح و تحویل شد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار