احداث باغ سیب داربستی در ارتفاعات جنوب شهرستان مینودشت موفقیت آمیز بود.

باغ سیب داربستی در  شهرستان مینودشت

کار جدید آقای یادگاری این است که برای نخستین بار در استان باغ سیبی را با روش داربستی احداث کرد.این باغ دار ارقام مختلف سیب درختی را در منطقه ای مرتفع در مینودشت کاشت.

سیب


باغاتی که احداث می شود دو نوع است. یکی سیب هایی است که بر روی پایه های بذری احداث می شود که به آن ها سیب های پایه بذری گفته می شود. یک سری سیب های دیگر روی پایه هایی است که از قلمه گرفته شده و روی آن رقم مرغوب سیب را پیوند میزنیم. بعضی از این رقم ها را به عنوان سیب های باغ داربستی احداث می کنیم.
این روش باغ در کشور قدمت زیادی ندارد ابتدا در دماوند و اردبیل نمونه هایی از آن دیده شده است و حالا چهار، پنج سال است که در استان ما آغاز شده است.
مزایای این روش این است که محصول بیشتر است و زود تر به عمل می آید. از نظر کم آبی و بیماری مقاوم تر است. سهولت در برداشت وتسهیل در باردهی هم از دیگر مزایای این روش کشت است.
از این روش برای پر بار کردن باغ های میوه های دیگر هم می توان استفاده کرد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار