نشست مشترک تعاونی های صادرات محور و مسئولان ارشد صنعت، معدن و تجارت استان. نشستی به منظور هماهنگی وتعامل بیشتر.

نشست تعاونی های صادرات محور و مسئولان

 آشنایی مدیران تعاونی ها با قوانین و مقررات صادراتی، بیان و بررسی مشکلات و مسائل تعاونی ها و همچنین ارائه راهکار برای حل آن از جمله اهداف این نشست بود.

صادرات

 

امروزه اهمیت صادرات برای تحول فرهنگی و اقتصادی و سیاسی جوامع بر هیچ کس پوشیده نیست.

قوانلو، رئیس صنعت، معدن و تجارت استان در این باره گفت: تجارت و صادرات سکوی پرش استان گلستان است. ما در بین کشور های آسیای میانه بهترین شرایط را داریم.

حسن زاده معاون بازرگانی رئیس صنعت، معدن و تجارت استان خاطر نشان کرد:صادراتی که در حوزه تعاون در حال اجراست هفت میلیاراد در سال نود و دو بود. صادرات بسیار خوبی را به روسیه از طریق کشور آذربایجان اتفاق افتاد.

این تحول نیاز به همت تعاون گران اقتصاد محور و کار آفرینان استان دارد.

نشستی صمیمی برای تحولی بزرگ با کمک تعاون گران اقتصاد محور.

احمد پور دبیر اتاق تعاون استان گلستان گفت: هدف از برگزاری این همایش آشانی بیشتر مدیران تعاونی ها با مقررات و قوانین صادراتی و بررسی مشکلات و مسائل تعاونی های صادراتی است و انشاالله راهکاری برای حل این مشکلات مشخص می شود.

ارسال نظر

آخرین اخبار