برای کشت گندم در بیش از صد و بیست و سه هزار هکتار از زمین های استان قرارداد کشت بسته شده است.

قرارداد کشت گندم زمین های زراعی استان گلستان

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان گلستان با اعلام این خبر افزود یکصد هزار و بیست و دو هکتار دیم و بقیه آبی است. به گفته عباسی تا اول آذر ماه که زمان کشت این محصول آغاز می شود می توانند برای کشت آن قرارداد ببندند.

گندم

رجایی رئیس تعاون روستایی استان هم از آماده سازی حدود ده هزار تن بذر گندم برای کشاورزان خبر داد.

گلستان با حدود سیصد و پنجاه هزار هکتار سطح زیر کشت، سومین استان تولید کننده گندم کشور است.

ارسال نظر

آخرین اخبار