سکوت بانک مرکزی بابت سایر تعاونی ها و موسسات مالی و اعتباری منحله در موسسه کاسپین آزاردهنده شده است.

کاسپین فقط فرشتگان نیست/ به داد سایر تعاونی ها هم برسید
به گزارش گلستان 24 ؛  ساماندهی موسسه اعتباری کاسپین از چند ماه پیش توسط بانک مرکزی آغاز شده است.

در این میان می‌توان گفت ساماندهی موسسه اعتباری فرشتگان در دستور بانک مرکزی قرار گرفته و این نهاد ناظر بر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری توجهی به سایر تعاونیهای منحله در موسسه کاسپین ندارد.

این در حالی است که بانک مرکزی می‌تواند با تزریق مبلغی بسیار کمتر از آنچه که مشتریان موسسه اعتباری فرشتگان را ساماندهی کرده است سرنوشت سپرده گذاران این تعاونی‌ها را روشن کند.

از این نوع سپرده های خرد در موسسه اعتباری پیوند که در موسسه کاسپین انتقام شده بودند بسیار زیاد است.

البته تنها موسسه پیوند نبوده که در کاسپین ادغام شده و تعاونی‌های بدرتوس, الزهرا, امید جلین, فردوسی و چندتعاونی اعتبار دیگر نیز در این موسسه ادغام شده اند.

اما بانک مرکزی بدون توجه به این سپرده های خرد تعاونی های منحله و ادغام شده در موسسه اعتباری کاسپین تنها به فکر سپرده گذاران موسسه فرشتگان می باشد.

اخیراً نیز اعلام شده است سپرده گذارانی که بیش از ۲۰۰ میلیون تومان در فرشتگان داشتند می توانند با مراجعه به شعب کاسپین سپرده های خود را دریافت کنند.

این در حالی است که سپرده گذاران خرد سایر تعاونی های منحل شده در موسسه کاسپین همچنان باید منتظر باشند.

در این میان سکوت بانک مرکزی درباره سایر تعاونی‌های اعتباری منحله و ادغام شده در موسسه کاسپین آزاردهنده شده است.

امید است حداقل بانک مرکزی با درج اطلاعیه‌ای بارقه امید را در بین سپرده‌گذاران این تعاونی ها ایجاد کند.


انتهای پیام /

منبع : فارس

ارسال نظر

آخرین اخبار