دبیرخانه تنظیم بازار کشور قیمت جدید سبوس مصرفی دامها را هر کیلوگرم 520 تومان تعیین کرد.

سبوس

مدیر بازرسی صنعت و معدن و تجارت استان گلستان گفت : سبوس با قیمت جدید برای عرضه به بخش دامداری به صورت بسته بندی در کیسه های چهل کیلوگرمی تهیه شده و روی باسکول واحد های تولیدی تحویل مشتریان می شود.

سبوس خوراک اصلی دامهاست ، گلستان ، چهارمیلیون و نهصد و ده هزار واحد دامی دارد.

ارسال نظر

آخرین اخبار