کنایه رشیدپور به قیمت دلار: خارج اگر خوب بود مسئولانشان فکری به حال قیمت دلارشان می کردند!

کنایه رشیدپور به قیمت دلار + فیلم

ارسال نظر

آخرین اخبار