اطلاع نگاشت (اینفوگرافی)

۱۰ نکته کلیدی که باید درباره طرح اخیر نمایندگان مجلس با عنوان «اعاده اموال نامشروع» دانست در اینفوگرافیک زیر مشاهده کنید.

 10 نکته کلیدی که باید درباره طرح «اعاده اموال نامشروع» دانست

infographic_amval14324334234

ارسال نظر

آخرین اخبار